Tekst maken met liedjes

Een cursus van KCR voor leerkrachten van groep 6, 7 en 8 in het basisonderwijs en docenten VO. U maakt aan de computer zelf liedjes.

Aan de hand van bekende en onbekende Nederlandstalige liedjes leren leerkrachten aan welke criteria een goed lied moet voldoen. Ook leren zij hoe een lied in elkaar zit qua vorm (couplet, refrein, brug) en rijmschema’s. De deelnemers worden zich bewust van de invloed die stijl en tempo op de inhoud van het lied kunnen hebben. Daarna gaan de leerkrachten zelf een liedje maken. Daarbij wordt de computer gebruikt. Het computerprogramma ‘Band-in-a-Box’ is daarbij de muzikale basis. In de tweede bijeenkomst wordt de song opgenomen. De opnames worden op cd gezet en na afloop van de cursus aan de deelnemers opgestuurd. Ook krijgen zij praktische tips hoe zij zelf met de eigen groep liedjes kunnen maken.

Doelgroep: leerkrachten van groep 6-8 primair onderwijs en docenten VO

Klik hier voor meer informatie over domeinen

Inschrijven en meer informatie:

info@kc-r.nl of 010-271 83 17
www.kc-r.nl

Georganiseerd door:
logo_kcr