Achtergrond en visie

Wetenschappelijk onderzoek wijst steeds meer uit dat muziekeducatie niet alleen bijdraagt aan de culturele ontwikkeling maar ook aan de ontwikkeling van vaardigheden op cognitief, sociaal en persoonlijk terrein. Een structurele en actieve beoefening van muziek heeft een duidelijk positief effect op leerlingen, de leerprestaties en het tegengaan van schooluitval.

Het belang van een goede muzikale vorming moet dan ook niet worden onderschat. Cultuureducatie in bredere zin kan er verder toe bijdragen dat leerlingen de wil tot actieve deelname aan kunst en cultuur ontwikkelen, dat zij zich persoonlijk, sociaal en cultureel breed ontwikkelen en daarmee zelfbewuste, verantwoordelijke burgers van onze maatschappij worden.

De ervaring leert echter dat steeds meer kinderen niet langer vanzelfsprekend in aanraking komen met instrumentale en vocale muziekbeoefening. Het bespelen van een instrument en zingen zijn in veel gezinnen niet (meer) gebruikelijk. Bovendien is het voor een aantal financieel niet haalbaar om een muziekinstrument én muzieklessen te betalen. Maar minstens zo belangrijk is dat muziekles op veel basisscholen en in het voortgezet onderwijs (maar ook op de Pabo’s) grotendeels, zo niet helemaal, uit het lesprogramma is verdwenen.

Rotterdam maakt zich mede daarom de laatste jaren sterk voor toegankelijke muziekactiviteiten voor kinderen en jongeren, zowel binnen als buiten het onderwijs. De Rotterdamse muziekcoalitie, bestaande uit de zes partners Codarts Hogeschool voor de Kunsten, Concert- en Congresgebouw de Doelen, Music Matters, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, SKVR en Grounds heeft een gezamenlijke visie ontwikkeld op muziekeducatie voor kinderen en jongeren. De coalitie onderstreept hiermee de wenselijkheid van een verdergaande afstemming van muziekeducatief aanbod en de ambitie:

“Dat Rotterdam in 2016 beschikt over een breed, samenhangend muziekeducatief aanbod in doorlopende leerlijnen, binnen en buiten het onderwijs. Zodat elk kind tussen 4 en 12 jaar, kennis met muziek kan maken en actief aan kan deelnemen, waardoor het tijdens zijn volwassen leven muziek kan blijven maken”.