Teach the teacher

Trainingen en lesmateriaal voor de groepsleerkrachten om zelf zang- en muzieklessen te†geven.

Door de ’teach the teacher’-aanpak krijgen leerkrachten handvatten om zelf muziekles te geven op school. Ze trainen hun eigen vaardigheden en krijgen toegankelijk materiaal aangereikt waarmee ze direct met hun klas kunnen zingen en spelen op instrumenten.