Music Matters

Music Matters is een stadsbreed programma dat tot doel heeft kinderen en jongeren in hun vrije tijd actief in aanraking te brengen met muziek.

Voor de organisatie hiervan is in 2007 een stichting opgericht die door middel van muziek de sociale en culturele participatie van kinderen en jongeren in Rotterdam wil vergroten. Zij is op dit moment (mede)financier van een aantal projecten zoals de Brassbandschool en de wijkorkesten- en koren. Music Matters is samen met de verschillende partners verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe concepten en uitbouw van succesformules. De ontwikkelde concepten zijn er op gericht dat ze een eigen plek binnen de bestaande infrastructuur veroveren.

www.musicmatters.nu