Muziekeducatie

In Rotterdam wordt op veel fronten en op veel manieren gewerkt aan het verbeteren en verspreiden van het muziekonderwijs aan kinderen en jongeren.

Daar zijn veel partijen uit de kunstsector, het onderwijs en de Gemeente bij betrokken. Zeven daarvan hebben zich verenigd in een coalitie die in onderlinge samenwerking meer coherentie wil aanbrengen in het aanbod, de effecten ervan versterken en een aantal initiatieven bestendigen.

Deze zeven partners zijn Codarts Hogeschool voor de Kunsten, Concert- en Congresgebouw de Doelen, Music Matters, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, SKVR, Grounds en KCR (Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam).

De ambities van de muziekcoalitie zijn vastgelegd in het Masterplan Muziekeducatie Rotterdam: het verder ontwikkelen van een infrastructuur met doorlopende leerlijnen muziekeducatie van primair tot en met secundair onderwijs, met vertakkingen naar de buitenschoolse educatie en naar ondersteunende activiteiten. In die leerlijnen zijn alle aspecten van cultuureducatie vertegenwoordigd: kennismaking, stimulering, ontwikkeling en professionalisering.

Download hier het masterplan