CMK 2013 – 2016

De Rotterdamse Muziekcoalitie heeft met steun van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) van 2011 tot en met 2013 een impuls gegeven aan zang en muzikale kennismaking in het basisonderwijs. In deze periode heeft de focus gelegen op het ontwikkelen en uitrollen van een leerlijn en leerroute voor actieve muziekbeoefening, zowel zingen als instrumentaal onderwijs. Dit traject wordt in 2013 – 2016 voortgezet en verder uitgebouwd met een nieuwe bijdrage van het FCP en de gemeente Rotterdam, binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK), onder de naam Overal Muziek.

Lees hier de evaluatie van 2011 – 2013

Periode 2013-2016
In periode 2013-2016 ligt de nadruk op samenwerking tussen de culturele partners en de scholen ten behoeve van de verdere ontwikkeling van een integrale leerlijn voor een brede, langdurige muzikale ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs. Doel van het CMK programma is om door middel van een landelijk samenhangende aanpak de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. De Rotterdamse Muziekcoalitie streeft er naar dat muziekeducatie een structureel onderdeel van het onderwijs in Rotterdam wordt, waarmee elk kind tussen 4 en 12 jaar kan kennismaken en actief kan deelnemen, waardoor het tijdens zijn volwassen leven actief of receptief van muziek kan blijven genieten.

Lees hier de aanvraag voor 2013 – 2016

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste lopende programma?s van Overal Muziek, voor de periode 2013 tot en met 2016:

ZangExpress, groepsleerkrachten volgen een korte training van vakdocenten en ontvangen lesmateriaal en handvaten om zelf zanglessen in de klas te geven met behulp van het digibord.

Presentatiemoment
Jaarlijks treedt het grootste kinderkerstkoor op de trappen van het Rotterdams stadhuis, tijdens het ontsteken van de lichtjes in de grote kerstboom. Ruim tweehonderd kinderen afkomstig vanuit verschillende Rotterdamse basisscholen en IKEI klassen zingen gezamenlijk met de burgemeester. Een samenwerking van SKVR (IKEI), ZangExpress en Music Matters.

Ieder Kind een Instrument (IKEI), SKVR biedt aan kinderen van de basisschool de kans om in aanraking te komen met muziek, een instrument te leren bespelen en daardoor hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Een intensieve leerlijn als coproductie van de coalitiepartners, SKVR en het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Voor getalenteerde leerlingen is er een doorstroom naar muziekinstituut Hellendaal.

Presentatiemoment
De jaarlijkse IKEI concerten in de Doelen zijn inmiddels een begrip op de Rotterdamse basisscholen. In samenwerking met Rotterdams Philharmonisch Orkest presenteren enkele honderden kinderen hun muzikale repertoire in de Grote Zaal van de Doelen.

Winston’s Muziekschool, een training aan basisschoolleerkrachten voor ritmische muzieklessen als coproductie tussen concertgebouw de Doelen en Winston Scholsberg als onderdeel van het Cultuurtraject.

Presentatiemoment
Multi Jam Schoolconcerten in de Jurriaanse Zaal van de Doelen.

Watch That Sound, een serie compositieprojecten voor groep 3 t/m 8 waarbij geavanceerde software, computers en het digibord worden gebruikt. Groepsleerkrachten volgen een eenmalige korte training van een vakdocent en ontvangen lesmateriaal en handvatten om zelf de lessen in de klas te geven.

Crossmediaal muziekplatform
Binnen de regeling CMK ontwikkelt de Muziekcoalitie gezamenlijk ??n project dat als platform kan dienen voor het totale aanbod. De Muziekcoalitie heeft ervoor gekozen om Oren Open te ontwikkelen, een interactief digitaal platform, waar basisschoolkinderen spelenderwijs muziek kunnen ontdekken.

Rotterdams Philarmonisch Orkest in samenwerking met ZangExpress
In deze interactieve voorstelling komt de beroemde componist Beethoven weer voor even tot leven. Samen met ZangExpress en Beethoven zingen de leerlingen mee met bekende melodie?n van componisten zoals Mozart. Deze worden samen met een ensemble van het Rotterdams Philharmonisch Orkest live uitgevoerd tijdens de concerten! Het resultaat is een unieke, eigenwijze, nieuwe kijk op iets wat al heel lang bestaat.