KunstID

kunst id

Onder de titel ‘KunstID’ verzorgt SKVR wekelijkse lessen in zes verschillende kunstdisciplines; beeldend, dans, media, muziek, schrijven (onder de noemer Taalatelier) en theater. In de lessen staat de ontwikkeling van kinderen centraal. Ontwikkeling op het gebied van creativiteit, sociale- en communicatieve vaardigheden en kunstzinnig talent.

Hoe KunstID een bijdrage levert aan cultuureducatie op uw school:

  • Belevingswereld en eigen inbreng van het kind staan centraal
  • Kunsteducatie krijgt een vaste plek binnen het curriculum van uw school.
  • Lessen sluiten aan bij visie, het leerconcept en de onderwijsdoelen van uw school
  • Onderwerpen binnen de lessen sluiten aan bij het programma en thema’s van uw school
  • Inspirerende presentaties van de leerlingen op en buiten school
  • Meer resultaat in de ontwikkeling van culturele competenties bij de leerling
  • Hoge kwaliteit van de lessen door goed doordacht programma
  • Duidelijk meetbare eindtermen
  • Uitvoering door ervaren kunstvakdocenten
  • Aansluiting bij het SLO leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie

Doelgroep: groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs

Domein: zingen / spelen op (school)instrumenten

Inhoud: taalvaardigheid, ontwerpen, repertoire, klank, betekenis

Klik hier voor meer informatie over domeinen

Inschrijven en meer informatie:

www.skvr.nl/KunstID

Georganiseerd door:
onderwijslogo84x60