ZangExpress

ZangExpress is het initiatief van Vashti de Caluwé en Melissa ‘t Hart. Beiden zangeres en performer, componist en beiden al jaren zangcoach. Samen goed voor zo’n 35 jaar didactische ervaring, ook als ontwikkelaars van curricula voor Codarts (conservatorium Rotterdam) en ROC Zadkine. Gezamenlijke passie: anderen in staat stellen om ook te kunnen wat ze zelf het liefste doen… zingen! Want iedereen heeft een stem die gehoord mag worden.

ZangExpress organiseert energieke trainingen en workshops volgens het ‘Teach the Teacher’ concept, waarin ze je leren hoe je de eigen stem het gemakkelijkst tot expressie kunt brengen. Want een zingende leerkracht betekent een klas vol zingende kinderen! Daarbij schrijven ze zelf liedjes en lesmateriaal. Als medegrondleggers van de methode Zangmakers heeft ZangExpress aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van al het lesmateriaal en alle zangmakerliedjes. Onder de naam ZangExpress gaan ze verder, met nieuwe inspiratie.

www.zangexpress.nl