Watch That Sound

Watch That Sound is een in Rotterdam gevestigde organisatie, die het mogelijk maakt om soundtracks te maken op een aansprekende manier. De organisatie ontwikkelt een software-tool met medialab V2_. Dit programma stelt ieder in staat om zelfstandig soundtracks te ontwikkelen bij films en media. Deze open-source-software is beschikbaar voor het onderwijs.

Het is de afgelopen jaren door deskundigen veelvuldig geconstateerd: het aanbod in de kunsteducatie loopt achter ten aanzien van de beschikbare nieuwe technologie. De methodiek in het onderwijs heeft een up-date nodig en sluit onvoldoende aan op de belevings- en interessewereld van leerlingen.

Watch That Sound wil deze niche opvullen en een brug slaan tussen de kunsteducatie en de nieuwe media. Zij wil voorzien in de groeiende vraag naar hoogwaardig lesmateriaal. Middels presentaties, workshops en lezingen geeft Watch That Sound deze nieuwe methodiek een brede bekendheid.

Watch That Sound is in 2004 opgericht en heeft met zijn formule inmiddels veel succes dat het nu doorgroeit naar een nationaal en zelfs internationaal project. De organisatie vult een leemte in de kunsteducatie. Zij voorziet in hedendaags lesmateriaal, dat kinderen en jongeren daadwerkelijk motiveert. Watch That Sound heeft met zijn workshops voor beeld en geluid sinds 2008 ruim 10.000 jongeren enthousiast gemaakt. De ontwikkelde software is in 2012 2000 maal gedownload.

www.watchthatsound.nl