Music Matters: Gratis muzieklessen Winston’s Muziekschool

De ritmische digitale lessenserie Winston’s Muziekschool voor het basisonderwijs is vrij toegankelijk en gratis via de website www.winstonsmuziekschool.nl – voor iedereen! Om optimaal wegwijs te geraken in deze lessen kunnen scholen met hun groepsleerkrachten ook een aanvullende eenmalige korte training volgen. Voor Rotterdamse basisscholen is deze training tot zomer 2013 gratis.

(foto: Melanie Kutzke)

Voor de lessen van Winston’s Muziekschool is een doorgaande leerlijn gerealiseerd. Deze staat omschreven in de handleiding die vanaf de website te downloaden is.

Winston’s Muziekschool is zeer laagdrempelig van opzet: groepsleerkrachten kunnen de lessen eenvoudig zelf geven. De leerkracht wordt vooral op zijn/haar kwaliteit aangesproken als manager van de groep. Muzikaliteit is geen voorwaarde, want de muzikaliteit spreekt vanaf het digibord. De vorm van de lesmethode – korte filmpjes die op elkaar voortborduren – maakt Winston’s Muziekschool heel flexibel, zodat elke school en leerkracht er naar eigen inzicht en behoefte mee kan werken.

Kijk op de website voor de lessen en meer informatie:

www.winstonsmuziekschool.nl