CROSSMEDIAAL MUZIEKPLATFORM

Binnen de regeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ gaat de muziekcoalitie in 2014 gezamenlijk een project ontwikkelen dat als platform dient voor het totale aanbod. De muziekcoalitie laat een digitaal platform voor kinderen ontwikkelen.

Het nieuwe crossmediale platform sluit aan bij de hedendaagse onderwijstechnologie, ondersteunt het aanbod voor het primair onderwijs en daagt kinderen uit om spelenderwijs te ontdekken wat muziek met je doet.  Het streven is om met het platform interactie en binding met de doelgroep (kinderen, leerkrachten en ouders) te vergroten en het aanbod van de partners alsmede de gezamenlijke leerlijnen zichtbaar te maken. Kortom een crossmediaal muziekplatform dat leerkrachten handvatten biedt voor muziekonderwijs in de les en leerlingen op een creatieve wijze uitdaagt om met muziek aan de slag te gaan. Het platform zal medio september online gaan.