KCR

KCR slaat een brug tussen het onderwijs en de Rotterdamse culturele instellingen. Het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) adviseert en begeleidt scholen en culturele instellingen bij het versterken van visie op kunst- en cultuureducatie en de verankering daarvan in het curriculum. KCR ziet, hoort, voelt, ruikt en proeft wat er leeft in de stad en deelt deze kennis.

Het team van KCR bestaat uit specialisten, zowel op het gebied van de kunsten als op het gebied van onderwijs, advies en onderzoek. Zij zijn gesprekpartner voor iedereen die zich met cultuureducatie bezighoudt in Rotterdam. De medewerkers adviseren scholen op basis van de wensen van de school en denken, waar nodig, mee over waar de vraag zit. Met de culturele instellingen worden de wensen en gedachtes uit het onderwijsveld gedeeld, zodat zij daar naadloos op aan kunnen sluiten. Ook initieert KCR netwerkbijeenkomsten waarbij kennisdeling voorop staat. Daarnaast heeft het KCR een klankbordgroep met leden uit het gehele Rotterdamse cultuur- en onderwijsveld.

www.kc-r.nl