Grounds

Grounds, (voorheen WMDC) is een pioniersorganisatie op het gebied van wereldmuziek en dans.

Grounds (voorheen WMDC) werd in 2006 opgericht, veranderde 3 jaar geleden de naam WMDC in Grounds om verwarring met het verzamelgebouw waar ook Codarts en de SKVR te vermijden. Grounds beheert een kleinschalig podium voor optredens van wereldmuziek, kinderoptredens en presentaties van bijvoorbeeld wijkorkesten- en koren.  Verder is Grounds gespecialiseerd in het ontwikkelen van ontwikkeltrajecten op het gebied van in Nederland sterk opkomende niet-westerse muziek en dansvormen. Zo is onder andere Brass Meets ontwikkeld waar de Music Matters Brassbandschool onderdeel vanuit maakt, de Multi Jam Marathon en het Black Gospel Arts project in Amsterdam Zuid Oost.

www.grounds.nu