Achtergrond

SLO leerplankader

De leerlijn van Overal Muziek van de Rotterdamse Muziekcoalitie sluit aan op de landelijke muziekleerlijn van het SLO leerplankader kunstzinnige oriëntatie en is geschikt voor het basisonderwijs. De leerlijn geeft scholen houvast hoe ze met muziekeducatie invulling kunnen geven aan het curriculum en muziek op school kunnen borgen. Opbouw van de leerlijn gebeurt met fases in het creatieve proces (oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren) en op diverse domeinen (zingen, spelen, luisteren, bewegen en noteren). Een school kan zelf bepalen of ze muziekonderwijs in aparte vakken of in meer samenhang aanbieden.

Creatief proces (zoals visueel vormgegeven op slo.nl) 

Partners

De partners van de Rotterdamse Muziekcoalitie werken sinds 2011 aan het ‘elk kind in Rotterdam met muziek in het hart te raken’. Met het programma Overal Muziek voeren de partners diverse, op elkaar afgestemde muziekprojecten uit en werken ze onderling samen. Overal Muziek wordt mogelijk gemaakt door de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie, gematcht door subsidie van de gemeente Rotterdam.

CodartsKCR De DoelenMusic MattersRotterdams Philharmonisch OrkestSKVR GroundsWinston’s MuziekschoolWatch That SoundZangExpress

Meer informatie: www.overalmuziek.nl