Deskundige leerkracht

Deskundige leerkrachten voor de klas zijn bijzonder waardevol, ook op het gebied van muziekonderwijs. Er zijn veel mogelijkheden om muziek in te passen in het dagelijkse lesprogramma in de klas. Voor kinderen wordt juist binnen scholen de basis gelegd voor een toekomst vol muziek. Daarom is deskundigheidsbevordering van leerkrachten een belangrijk onderdeel van de Rotterdamse muziekleerlijn. Via teach-the-teacher programma’s voor leerkrachten in het onderwijsveld en een opleiding tot ‘Specialist Muziek’ voor Pabo-studenten en leerkrachten kunnen kinderen nu en in de toekomst verzekerd zijn van een goede muzikale basis.

Contactformulier

Ik wil meer informatie over de scholing van leerkrachten: