Didactische kapstok

Didactische Kapstok voor het aanbod muziekeducatie van de Rotterdamse Muziekcoalitie

In Rotterdam wordt door verschillende instellingen een ruim aanbod aan muziekprogramma’s ontwikkeld en aangeboden. Om lijn in dit aanbod te brengen is er een didactische kapstok ontwikkeld waardoor duidelijk wordt welke leer- en ontwikkelingsdoelen binnen de programma’s bereikt worden. De basisindeling van de kapstok bestaat uit de volgende 6 domeinen:

  • Domein ALGEMENE ONTWIKKELINGSDOELEN
  • Inhoudelijk domein: LUISTEREN
  • Inhoudelijk domein: ZINGEN
  • Inhoudelijk domein: SPELEN OP INSTRUMENTEN
  • Inhoudelijk domein: MUZIEK EN ANDERE DISCIPLINES
  • Domein TWEEDELIJNS AANBOD: teach the teacher (expertiseontwikkeling leerkrachten)

De domeinen zijn ingevuld met inhoudelijke indicaties vanuit het ‘klank/vorm/betekenis’-model.

Onder het begrip klank vallen de verschillende klankeigenschappen: klankduur, klankhoogte klanksterkte en klankkleur.

Onder het begrip vorm vallen vormprincipes als herhaling, contrast en variatie, maar ook begrippen die iets zeggen over de structurering van muziek (vormeenheden, vormtechnieken, compositievormen).

Onder betekenis verstaan we het verschijnsel dat muziek iets met mensen doet en dat mensen iets met muziek doen. Muziek kan iets uitbeelden, maar mensen geven ook zelf betekenis aan muziek. Daarbij heeft muziek ook diverse psychologische en praktische functies.

Bekijk hier de volledige Didactische Kapstok van de Muziekcoalitie